COR FEIJTEN FOTOGRAFIE

             Air-, Steadycam-, Natuur- en Portret Fotografie

KOPIERECHTEN.

Elke reproductie, aanpassing, publicatie, overbrenging, download en gebruik van mijn geproduceerde materiaal (foto's, film én tekst), voor persoonlijk en commercieel gebruik, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, is ten strengste verboden, zonder mijn schriftelijke toestemming! Alle rechten zijn gereserveerd en mijn eigendom!

© 2020 Cor Feijten,Tekst en Fotografie.


COPYRIGHT.

Any reproduction, modification, publication, transmission, transfer, or exploitation of the content, for personal or commercial use, whether in whole or in part, without my written permission is strictly prohibited. All rights reserved!

© 2020 Cor Feijten,Text and Photography

E-mailen
Info